Chwila z dobrą książką

  • Prosto do matury 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe autorstwa Macieja Antka ma za zadanie dobrze przygotować uczniów do zdania egzaminu dojrzałości. Już od pierwszych lat nauki w szkole średniej publikacja pomaga w przyzwyczajeniu się do rozwiązywania zadań typu maturalnego
  • Aby ułatwić sobie proces przyswajania wiedzy, wystarczy korzystać z dobrych pomocy naukowych, takich jak na przykład Prosto do matury 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe. Publikacja ta udowadnia nie tylko to, że matematyka wcale nie musi być trudna, ale także przekonuje, że jej dobra znajomość może okazać się bardzo przydatna w życiu. Według badań wielu niezależnych ośrodków eksperckich, znajomość reguł matematycznych przekłada się na lepsze efekty w nauczaniu innych dziedzin, przede wszystkim języków obcych, których zasady gramatyczne tworzą pewien logiczny system