Posts in Category: Nowości

Podstawy przedsiębiorczości 1. Podręcznik. Zakres podstawowy. Klasa 2. Szkoła ponadpodstawowa

Nie tylko wiedza teoretyczna

Zadaniem współczesnej szkoły jest nie tylko przekazywanie uczniom wiedzy teoretycznej, ale również pomoc w wykształceniu cennych umiejętności i kompetencji miękkich pozwalających na sprawne poruszanie się po rynku pracy i dostosowywanie się do dynamicznych zmian zachodzących w gospodarce. Aby ułatwić uczniom zdobywanie kompetencji z tego zakresu, jakiś czas temu wprowadzono do nauczania przedmiot o nazwie podstawy przedsiębiorczości. Stanowi on swego rodzaju syntezę najważniejszych zagadnień z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, geografii społeczno-ekonomicznej, prawa, socjologii i politologii. Niektórzy nauczyciele szkół ponadpodstawowych decydują się na prowadzenie zajęć z tego przedmiotu jedynie w oparciu o przygotowane samodzielnie materiały, większość z nich korzysta jednak z podręczników, które ułatwiają przedstawianie treści w sposób logiczny i uporządkowany. Jedną z częściej wybieranych przez pedagogów pozycji są TaniaKsiazka: Podstawy przedsiębiorczości 1. Podręcznik. Zakres podstawowy. Klasa 2. Szkoła ponadpodstawowa. Nowoczesna forma tego podręcznika oraz liczne zadania i propozycje projektów zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i samodzielnego pogłębiania wiedzy z przedmiotu.

Nowoczesny przedsiębiorca, świadomy obywatel

Celem publikacji Podstawy przedsiębiorczości 1. Podręcznik. Zakres podstawowy. Klasa 2. Szkoła ponadpodstawowa nie jest jedynie zaprezentowanie, w jaki sposób napisać biznesplan, by założyć firmę, która odniesie rzeczywisty sukces. Przedmiot o nazwie podstawy przedsiębiorczości ma bowiem służyć nie tylko przygotowaniu uczniów do stworzenia własnej działalności w przyszłości. Jego celem jest przede wszystkim ukształtowanie świadomych obywateli, którzy rozumieją zachodzące wokół nich przemiany gospodarcze, rozumieją rozgrywające się na rynku pracy procesy i potrafią samodzielnie zapłacić podatki czy wypełnić oświadczenie PIT-11. Materiał w książce Podstawy przedsiębiorczości 1. Podręcznik. Zakres podstawowy. Klasa 2. Szkoła ponadpodstawowa został podzielony na tematy, a te uporządkowano w ramach większych jednostek nazwanych rozdziałami. W podręczniku znajduje się sześć działów o następujących tytułach:

 • Podstawy gospodarki rynkowej – dział ten zawiera informacje m.in. o przemianach gospodarczych w Polsce
 • Komunikacja interpersonalna – uczniowie nauczą się tu np. jak rozwiązywać konflikty
 • Rynek pracy – tematy w tym dziale dotyczą zjawisk takich jak bezrobocie
 • Finanse i inwestycje – tutaj można znaleźć wiadomości dotyczące pieniędzy i inflacji
 • Podatki i ubezpieczenia – rozdział ten opowiada o polskim systemie podatkowym.

Ja i moja firma – w tej części podręcznika można nauczyć się planować założenie własnej działalności.

Szkoła zdjęcie freepik - pl.freepik.com

Ponad słowami. Klasa 2. Część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

Informacje wstępne

Podręcznik do nauki języka polskiego pt. Ponad słowami. Klasa 2. Część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe – TaniaKsiazka jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, uczęszczających zarówno do liceów ogólnokształcących jak i do techników. Jego zakres obejmuje treści przewidziane dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Autorzy

Autorami tej publikacji są następujące osoby: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska. Wydawnictwem jest Nowa Era.

Treść

,,Ponad słowami. Klasa 2. Część 1.” zawiera następujące treści programowe:

 • epoka romantyzmu
 • uwzględnienie fragmentów obowiązkowych lektur szkolnych np. “Kordian”, “Konrad Wallenrod”
 • obowiązkowe wiersze Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Norwida
 • nawiązania do literatury współczesnej, np. Andrzeja Sapkowskiego
 • zagadnienia językowe poruszane na ustnej maturze z języka polskiego.

Budowa podręcznika

Ponad słowami. Klasa 2. Część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe M. Chmiel jest podzielony tematycznie na działy, w których uwzględniane są wprowadzające informacje na temat danej epoki, teksty przeznaczone do omówienia, odniesienie do czasów współczesnych, zagadnienia z zakresu językoznawstwa wraz z przykładowymi fragmentami dzieł literackich. Elementem kończącym dany rozdział są krótkie pytania podsumowujące, mające na celu pomóc nauczycielowi w zakończeniu lekcji lub zadaniu pracy domowej utrwalające zdobyte informacje. Na końcu samego podręcznika można odnaleźć pomocne w nauce mapy myśli, tabelki z podsumowaniami, przykładowe zadania pojawiające się na egzaminie maturalnym, a także słownik przydatnych terminów. 

Oprawa graficzna

Grafika podręcznika “Ponad słowami. Klasa 2. Część 1.” została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić przejrzystość i łatwość w korzystaniu z niego. Większość treści została podzielona na mniejsze fragmenty, oddzielone stosownymi tytułami, pozwalającymi zorientować się w tematyce danego fragmentu. Marginesy zawierają objaśnienia pojęć wymaganych w trakcie nauki, które ułatwiają nabycie płynności w wypowiedziach na poruszany temat. 

Teksty ikoniczne

Istotnym walorem podręcznika “Ponad słowami. Klasa 2. Część 1.” jest przedstawienie obrazów charakterystycznych dla każdej z epok wraz z krótkim opisem okoliczności, w których powstawały, ich autorem i datą. Dzięki temu uczniowie mają okazję zetknąć się z dziełami sztuki po raz pierwszy, a w razie pojawienia się polecenia z tekstem ikonicznym na maturze jest szansa na zaprezentowanie zdobytej wiedzy a nie rezygnacja i skapitulowanie.

Szkoła zdjęcie freepik - pl.freepik.com

Prosto do matury 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

Czy warto się uczyć matematyki?

Matematyka z całą pewnością należy do grupy przedmiotów, z którymi uczniowie polskich szkół mają najwięcej trudności. Wielu osobom wydaje się ona zbyt skomplikowana, by chciały one poświęcić swój cenny czas na zrozumienie konkretnych zagadnień. Część licealistów uważa z kolei, że matematyka i tak jest zbyt trudna, by mogli oni opanować ją na dobrym poziomie, dlatego nie podejmują oni w ogóle trudu, by zrozumieć ten przedmiot. Zdaniem ekspertów taka postawa to błąd. Jeśli poświęci się odpowiednio dużo energii i zaangażowania w robienie zadań z poszczególnych tematów, może okazać się, że ten najbardziej znienawidzony przez dzieci i młodzież przedmiot wcale nie jest taki trudno. Aby ułatwić sobie proces przyswajania wiedzy, wystarczy korzystać z dobrych pomocy naukowych, takich jak na przykład Prosto do matury 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe (https://www.taniaksiazka.pl/prosto-do-matury-2-podrecznik-do-matematyki-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-i-technikum-zakres-podstawowy-i-rozszerzony-szkoly-ponadpodstawowe-krzysztof-belka-p-1386255.html). Publikacja ta udowadnia nie tylko to, że matematyka wcale nie musi być trudna, ale także przekonuje, że jej dobra znajomość może okazać się bardzo przydatna w życiu. Według badań wielu niezależnych ośrodków eksperckich, znajomość reguł matematycznych przekłada się na lepsze efekty w nauczaniu innych dziedzin, przede wszystkim języków obcych, których zasady gramatyczne tworzą pewien logiczny system. Nauka matematyki może również pomóc w znalezieniu dobrze płatnej pracy w przyszłości. Jak bowiem powszechnie wiadomo, inżynierowie i umysły ścisłe są cały czas potrzebni, by można było wprowadzać nowe technologie do rozwijającej się gospodarki. Matematyka jest przedmiotem wymaganym na maturze, jeżeli chce się dostać na uczelnię techniczną, dlatego warto przykładać się do jej nauki już od początku liceum czy technikum.

Cel: matura!

Prosto do matury 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe autorstwa Macieja Antka ma za zadanie dobrze przygotować uczniów do zdania egzaminu dojrzałości. Już od pierwszych lat nauki w szkole średniej publikacja pomaga w przyzwyczajeniu się do rozwiązywania zadań typu maturalnego. W podręczniku zastosowano następujące formy pracy:

 • zadania typu egzaminacyjnego znajdujące się po każdym temacie
 • podsumowania mające formę arkusza egzaminacyjnego umieszczone po każdym większym zrealizowanym dziale
 • przykładowe rozwiązania zadań przedstawiające właściwy tok rozumowania krok po kroku
 • odpowiedz do zadań pozwalające na sprawdzenie wyników w samodzielnie rozwiązywanych ćwiczeniach.