Daily Archives: 25 sierpnia 2020

Podstawy przedsiębiorczości 1. Podręcznik. Zakres podstawowy. Klasa 2. Szkoła ponadpodstawowa

Nie tylko wiedza teoretyczna

Zadaniem współczesnej szkoły jest nie tylko przekazywanie uczniom wiedzy teoretycznej, ale również pomoc w wykształceniu cennych umiejętności i kompetencji miękkich pozwalających na sprawne poruszanie się po rynku pracy i dostosowywanie się do dynamicznych zmian zachodzących w gospodarce. Aby ułatwić uczniom zdobywanie kompetencji z tego zakresu, jakiś czas temu wprowadzono do nauczania przedmiot o nazwie podstawy przedsiębiorczości. Stanowi on swego rodzaju syntezę najważniejszych zagadnień z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, geografii społeczno-ekonomicznej, prawa, socjologii i politologii. Niektórzy nauczyciele szkół ponadpodstawowych decydują się na prowadzenie zajęć z tego przedmiotu jedynie w oparciu o przygotowane samodzielnie materiały, większość z nich korzysta jednak z podręczników, które ułatwiają przedstawianie treści w sposób logiczny i uporządkowany. Jedną z częściej wybieranych przez pedagogów pozycji są TaniaKsiazka: Podstawy przedsiębiorczości 1. Podręcznik. Zakres podstawowy. Klasa 2. Szkoła ponadpodstawowa. Nowoczesna forma tego podręcznika oraz liczne zadania i propozycje projektów zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i samodzielnego pogłębiania wiedzy z przedmiotu.

Nowoczesny przedsiębiorca, świadomy obywatel

Celem publikacji Podstawy przedsiębiorczości 1. Podręcznik. Zakres podstawowy. Klasa 2. Szkoła ponadpodstawowa nie jest jedynie zaprezentowanie, w jaki sposób napisać biznesplan, by założyć firmę, która odniesie rzeczywisty sukces. Przedmiot o nazwie podstawy przedsiębiorczości ma bowiem służyć nie tylko przygotowaniu uczniów do stworzenia własnej działalności w przyszłości. Jego celem jest przede wszystkim ukształtowanie świadomych obywateli, którzy rozumieją zachodzące wokół nich przemiany gospodarcze, rozumieją rozgrywające się na rynku pracy procesy i potrafią samodzielnie zapłacić podatki czy wypełnić oświadczenie PIT-11. Materiał w książce Podstawy przedsiębiorczości 1. Podręcznik. Zakres podstawowy. Klasa 2. Szkoła ponadpodstawowa został podzielony na tematy, a te uporządkowano w ramach większych jednostek nazwanych rozdziałami. W podręczniku znajduje się sześć działów o następujących tytułach:

  • Podstawy gospodarki rynkowej – dział ten zawiera informacje m.in. o przemianach gospodarczych w Polsce
  • Komunikacja interpersonalna – uczniowie nauczą się tu np. jak rozwiązywać konflikty
  • Rynek pracy – tematy w tym dziale dotyczą zjawisk takich jak bezrobocie
  • Finanse i inwestycje – tutaj można znaleźć wiadomości dotyczące pieniędzy i inflacji
  • Podatki i ubezpieczenia – rozdział ten opowiada o polskim systemie podatkowym.

Ja i moja firma – w tej części podręcznika można nauczyć się planować założenie własnej działalności.

Szkoła zdjęcie freepik - pl.freepik.com