Daily Archives: 13 sierpnia 2020

Ponad słowami. Klasa 2. Część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

Informacje wstępne

Podręcznik do nauki języka polskiego pt. Ponad słowami. Klasa 2. Część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe – TaniaKsiazka jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, uczęszczających zarówno do liceów ogólnokształcących jak i do techników. Jego zakres obejmuje treści przewidziane dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Autorzy

Autorami tej publikacji są następujące osoby: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska. Wydawnictwem jest Nowa Era.

Treść

,,Ponad słowami. Klasa 2. Część 1.” zawiera następujące treści programowe:

  • epoka romantyzmu
  • uwzględnienie fragmentów obowiązkowych lektur szkolnych np. “Kordian”, “Konrad Wallenrod”
  • obowiązkowe wiersze Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Norwida
  • nawiązania do literatury współczesnej, np. Andrzeja Sapkowskiego
  • zagadnienia językowe poruszane na ustnej maturze z języka polskiego.

Budowa podręcznika

Ponad słowami. Klasa 2. Część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe M. Chmiel jest podzielony tematycznie na działy, w których uwzględniane są wprowadzające informacje na temat danej epoki, teksty przeznaczone do omówienia, odniesienie do czasów współczesnych, zagadnienia z zakresu językoznawstwa wraz z przykładowymi fragmentami dzieł literackich. Elementem kończącym dany rozdział są krótkie pytania podsumowujące, mające na celu pomóc nauczycielowi w zakończeniu lekcji lub zadaniu pracy domowej utrwalające zdobyte informacje. Na końcu samego podręcznika można odnaleźć pomocne w nauce mapy myśli, tabelki z podsumowaniami, przykładowe zadania pojawiające się na egzaminie maturalnym, a także słownik przydatnych terminów. 

Oprawa graficzna

Grafika podręcznika “Ponad słowami. Klasa 2. Część 1.” została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić przejrzystość i łatwość w korzystaniu z niego. Większość treści została podzielona na mniejsze fragmenty, oddzielone stosownymi tytułami, pozwalającymi zorientować się w tematyce danego fragmentu. Marginesy zawierają objaśnienia pojęć wymaganych w trakcie nauki, które ułatwiają nabycie płynności w wypowiedziach na poruszany temat. 

Teksty ikoniczne

Istotnym walorem podręcznika “Ponad słowami. Klasa 2. Część 1.” jest przedstawienie obrazów charakterystycznych dla każdej z epok wraz z krótkim opisem okoliczności, w których powstawały, ich autorem i datą. Dzięki temu uczniowie mają okazję zetknąć się z dziełami sztuki po raz pierwszy, a w razie pojawienia się polecenia z tekstem ikonicznym na maturze jest szansa na zaprezentowanie zdobytej wiedzy a nie rezygnacja i skapitulowanie.

Szkoła zdjęcie freepik - pl.freepik.com